37 thoughts on “Tiêm Kích Tiêu Diệt Máy Bay Buôn Lậu | Làm Phi Công Tập Lái May Bay Phản Lực Trong GTA V

  1. anh ơi anh thử gắn quả bơm vào đuôi máy bay phản lực rồi bay thử xem nó có nổ hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *