20 thoughts on “Tinhte.vn – Cách gỡ bỏ mật khẩu trên máy tính Apple

  1. anh o dau za anh oi.em dag lam viec o hcm em co con core2 a1181 bi khoa may ma em kg bt lam j het.neu a o hcm thi a giup gum em voi.em cam on rat nhieu ạ

  2. anh o dau za anh oi.em dag lam viec o hcm em co con core2 a1181 bi khoa may ma em kg bt lam j het.neu a o hcm thi a giup gum em voi.em cam on rat nhieu ạ

  3. Vậy là password chỉ để làm cảnh thôi rồi, kiểu gì cũng đột nhập vào được

    Chi bằng dùng tài khoản mail để đồng bộ pass an toàn hơn, reset tài khoản mail là pass trên mãy thay đổi theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *