10 thoughts on “Tivi panasonic bị co trên dưới. Phải vỗ mạnh mới chạy

  1. Hôm rồi xem video của e a mói nhớ còn con LG 29" để đã rất lâu , nay đem ra cắm điện nó chỉ có vệt ngang bé tý mầu trắng , cắm điện mã vẫn vậy , e cho a hỏi nó bị sao & kiểm tra phần nào em ? Thanks.

  2. Anh chao em.Tivi Samsung 21 inch CS21M17 ML hu cao ap va so da thay moi,B+ co 125v ,chan cao ap co 125v ,C so co ap nhung lai ko co dao dong,nho em tu van giup cach sua.Cam on em nhieu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *