42 thoughts on “Tóc tỉa nam kiểu tóc đẹp 2019 cắt tóc tỉa kiểu tóc ngắn gọn cắt tóc bằng kéo tỉa part2

  1. Dân miền nam rồi. Giờ ngắn gọn lịch sự. Cắt xong cho vào bảo tàng sg trưng bày làm đô ̀ cô ̉

  2. Hớt tóc khô mới là thợ chyên nghiệp
    Chứ mấy thợ mới hớt mà đã xịt ướt tóc r thấy ko chyên nghiệp r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *