35 thoughts on “Tôi Là Kiều Nữ Tập 2 – Cô Cứu Mạng Và Trở Thành Người Tình Của Đại Ca

  1. Mô típ cũ rích. Trai xinh gái đẹp qhtd trước khi yêu ,vì tiền. Nhưng kết thúc chuyện lúc nào cũng happy ending.

  2. chuyện hay thật,co những đoạn đối đáp mắt cười quá.càng nghe càng hấp dẫn.mê tới nổi bo cơm luôn đến nổi làm việc nhà ma đem kè kè cái điện thoại bên người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *