42 thoughts on “Tóm tắt chi tiết những điều cơ bản về NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ)

  1. sắp thi đấu bóng rổ mà lớp học ít nam ko ai bk chơi bóng rổ , run vãi chỉ biết được vài luật cơ bản với lên rổ , chưa thi đấu bao giờ 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *