20 thoughts on “Tom và Jerry – Tom đã thua(Kitty Foiled, viet sub)

  1. Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq3ưqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqwwwwqqqwwwwweeeeeeeeeeeeerrttyyuuyuxnixiopzzxx mcfnjefej

  2. Coi từ hồi nhỏ, bây giờ 16 tuổi hể có chuyện buồn là lôi ra coi cho bớt suy nghĩ lung tung. Có ai như t hong nhỉ, hồi nhỏ cứ ước mèo bắt được chuột thử 1 lần xem sao hoặc không thì ước mình là chuột sống trong cái tổ nhỏ đó. Sao mâu thuẫn thế nhợ :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *