15 thoughts on “TOP 8 THỨ MÀ BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT TRONG GTA 5

  1. Cho mình hỏi cái game mà bắn nhau rồi ăn máu leo tường cấm dao là leo đc lên cao rồi khi cầm súng ấn tới 2 lần lộn cầm kiếm ấn 2 lần xẹt nhanh..cầm kiếm rùng lên đập..lâu quá ko nhớ tên :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *