Posted on

TRĂM NĂM CÔ ĐƠN – Gabriel Garcia MarquezOne Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez
#OneHundredYearsofSolitude #GabrielGarciaMarquez #Nobel

Trường ĐHSP TPHCM
Bộ môn: VĂN HỌC MỸ LATINH
Giảng viên: Nguyễn Thành Trung
Lớp: Văn học A
Khóa: K42
Thực hiện:
Lê Nguyễn Quỳnh Dung 42.01.606.009
Nguyễn Thị Thùy Dương 42.01.606.012
Phạm Minh Kha 42.01.606.023
Nguyễn Ngọc Phương Linh 42.01.606.029
Trần Thị Kim Nghi 42.01.606.039
Nguyễn Thị Hồng Nhung 42.01.606.048
Phạm Hoàng Phúc 42.01.606.054
Trần Minh Phương 42.01.606.056
Nguyễn Phú Nguyên Tam 42.01.606.063
Dương Thị Thá 42.01.606.070
Nguyễn Thuỵ Mỹ Uyên 42.01.606.096
Trần Hoài Linh 42.01.606.102

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/giai-tri/

2 thoughts on “TRĂM NĂM CÔ ĐƠN – Gabriel Garcia Marquez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *