2 thoughts on “Trăm năm cô đơn – văn học Mỹ La-tinh (thứ 6 tuần chẵn, nhóm Nhà Giả Kim)

  1. Rất hay. Thanks ad. Các bạn cũng có thể tải truyện về đọc tại đây nhé: http://thichsach.com/ebook/tram-nam-co-don/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *