3 thoughts on “[Trên chân] Whited00r [ios] 6 trên Iphone 3G

  1. ban oi minh co con iphone 3g ios 4.1 . mink muon hoi vay neu restore whitedoor 7 thi de ios 4.1 cung duoc chu

  2. chỉ mình nâng cấp đi bạn mình cũng như bạn nhặt được 1 con 3g thiệt đó. mình lên app store tải khong được nó yêu cầu giống bạn nó nói cần phiên bản cập nhật mới huhu chỉ dùm nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *