6 thoughts on “Trên tay máy lọc nước Pure It Excella của Unilever

  1. Mình công nhận là người thiết kế bình lọc nước này quá ngu, ko biết thiết kế ngăn tràn nước khi người dùng cho nước dư. Chi tiết cái phao trong ngăn 2 ko biết thiết kế làm gì, chẳng có tác dụng gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *