39 thoughts on “Trên yên Honda ADV 150 CBS ABS đánh giá xe ngay khi khui thùng

  1. Nhắc lại đây không phải là xe thiên về thời trang dành cho chạy phố – đây là chạy offroad , đừng có đi so với NVX , SH , PCX . Nhìn thể thao như vậy mà không biết tận hưởng , người nào biết dòng mạnh ADV 750 đi rồi mới biết nó con này vậy quá đẹp cho người thích chạy địa hình , Touring

  2. trên 70tr và trên 80tr cho cái phiên bản mà vài triệu có biết học toán k vậy bạn hơn nhau 10tr nha chứ k phải vài triệu nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *