20 thoughts on “Trị Tê Nhức Chân Tay Mất Ngủ Hiệu Quả Ngay Tại Nhà Nhờ Ngâm Chân Với Thứ Này

  1. Trị Tê Nhức Chân Tay Mất Ngủ Hiệu Quả Ngay Tại Nhà Nhờ Ngâm Chân Với Thứ Này.
    Đăng Ký Kênh: https://bit.ly/2E5mtZR

  2. Chân mình bị tê mỏi đi nhanh thì bình thường .đứng lại là bị mỏi và tê .cách nầy có làm được hok ạ

  3. Tôi bị tê chân tay…
    Lúc ngâm thì có phải ngâm luôn tay hay ko?
    Hay là chỉ cần ngâm chân thôi là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *