8 thoughts on “Trợ giúp 01 – Chữa ngọng n và l

  1. Cảm ơn a. E sửa nhiều lần rồi, lần này xem a hướng dẫn dễ nhất mà đúng lúc e tìm sửa để đọc t.a :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *