Posted on

Trưa Mùng 2 Đầu Tháng Mở Kinh Này Lên Đón HÊN KÉO ĐẾN Trong Nhà Tài Lộc Bùng Nổ Phát Sanh May Mắn !Trưa Mùng 2 Đầu Tháng Mở Kinh Này Lên Đón HÊN KÉO ĐẾN Trong Nhà Tài Lộc Bùng Nổ Phát Sanh May Mắn !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

5 thoughts on “Trưa Mùng 2 Đầu Tháng Mở Kinh Này Lên Đón HÊN KÉO ĐẾN Trong Nhà Tài Lộc Bùng Nổ Phát Sanh May Mắn !

  1. Dạ nam mô a di đà phat con xin sam hoi trước đây con có loi lam gì nay con xin sam hoi tôi lỗi của con mong Đức Phật cứu xét lỗi lam của con nay con bt ăn nang hoi han rồi mong Đức Phật từ bi sỉ xả cho con,

  2. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nay con xin sám hối lỏi sưa đã lam Từ Nay sửa đỗi xin trừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *