Posted onTrung Quốc ngày càng lộng hành ở Biển Đông, gia tăng sức ép lên Việt Nam bằng cách đưa phi cơ quân sự đến Bãi Tư Chính trước chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Phu’ Trọng.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://2forum.biz/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *