Posted on

TRƯỢT TUYẾT Ở XỨ SỞ NHIỆT ĐỚINgay giữa mùa hè, ở vùng nhiệt đới nhưng tuyết vẫn được tạo ra.
Nếu bạn muốn cảm nhận không gian tuyết rơi trắng xóa giữa mùa hè phương Nam và trải nghiệm bộ môn trượt tuyết, hãy đến thành phố Hồ Chí Minh !

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *