3 thoughts on “Truyện cổ tích hay và ý nghĩa giáo dục nhân cách cho bé || Truyện Ngày và đêm

 1. đâu phai vây
  chang biêt gi ca😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  lo hoc nhiêu vao
  buc minh
  sang tac truyên la phai thât 😐😐😐😐😤😤😤😤😤😤
  qua thât vong😵😵😵😵😵😵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *