20 thoughts on “Truyện doreamon Vẽ tay P5

  1. bạn vẽ đẹp lắm a~mk đọc từ phần 1 tới phần 5 lun ùi . thật rất đẹp đó đặc biệt là xuka vs nobita nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *