50 thoughts on “TTN – Tạm Biệt Team Tiến Black Bằng Món Sườn Heo Khổng Lồ Nướng Chao|Grilled Pork Ribs

  1. Lần sau làm clip ăn. Bắc Phúc quay ae cứ ăn sạch đừng chừa phần phúc. Để xem phản ứng Phúc thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *