9 thoughts on “Tự chế máy lọc không khí đơn giản ¤ Home made symple air purifier

  1. Bạn ra ngoài tiệm điện mua thẳng quạt giống hình mà xài loại 220v AC quạt vừa mạnh vừa rẻ, và tiện lợi không cần Adapter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *