Posted on

Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp trong quân đội có nhiều thay đổiHiện nay, các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng . tháng.Theo đó, mức nâng lương được tính theo bảng nêu tại Nghị định 204 . 2004 . NĐ CP với 2 mốc Từ nay đến ngày 30.6.2020 với mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng . tháng . Từ 1.7.2020 trở đi với mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng . tháng được Quốc hội chính thức chốt tăng ngày 12.11.2019 và áp dụng từ 1.7.2020 .Bảng nâng lương trong quân đội được nêu cụ thể như sau Đặc biệt Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng và đại tướng là 4 năm.Theo đó, theo Thông tư số 79 . 2019 . TT BQP cùng với việc tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng . tháng thì các mức phụ cấp trên cũng tăng.Các mức phụ cấp trong quân đội gồm có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu và phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *