2 thoughts on “tụ quạt là gì, tại sao quạt không quay và mua tụ ở đâu – video tư vấn số 08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *