45 thoughts on “Tư Vấn Kiểu Tóc Cho Người Tóc Mỏng – Tóc Ngắn Uốn & Dập Phồng ★Tóc Đẹp★

  1. a oi mặt em dài góc cạnh da trắng hồng thì e để kiểu tóc gì để mái nhuộm màu gì thì đẹp hử a

  2. tóc của e mơi uốn. sau 1 lần gôi đầu thi tóc cua em không vào nếp mà có vẻ nhả nếp uốn. em phải làm sao de giữ nếp ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *