7 thoughts on “Tư vấn phong thủy cổng chính của ngôi nhà | VTC

  1. tôi sinh 1976 muốn làm cổng kích cỡ bao nhieu : rộng thông thủy, cao thông thủy a?

  2. Thưa thầy tôi sinh 90 cảnh ngọ kêt hơp làm ăn với 72 nhâm tý có ảnh hưởng gì và cách hoá giải

  3. ,,,$$$… bạn nói như vậy chưa đủ, có cái không đúng , tuy bạn là nhà Phong thuỷ , , , trong Địa , nguyên tắc không được phép sai , người xưa dậy ,,, cổ nhân viễn tắc sinh nhân kiệt ,,, cận tắc sinh sát nhân ,,, cao nhi viễn tử tôn nhân kiệt ,,, cận phi bức tử bại tuyệt ,,, ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *