2 thoughts on “Tuổi thai và ngày dự sinh

  1. Thưa Thầy ,Mình ghi Thai lưu 22 tuần để biết thời gian thai đã lưu bao lâu so với hiện tại,để xem có xãy ra rối loạn đông máu ,….khi xử trí thai .có hay hơn ghi 25tuan đúng không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *