Posted on

Tùy Đường Diễn Nghĩa #1 – Tiểu Thuyết của Chữ Nhân Hoạch | Trò Chuyện Đêm KhuyaTiểu Thuyết: Tùy Đường Diễn Nghĩa #1 của Chữ Nhân Hoạch – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Trái Táo diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Tùy Đường Diễn Nghĩa phản ánh xã hội Trung Quốc thời Tùy và Đường, có đề cập ít nhiều đến triều Trần trước đó, và nhà Đường thì cũng chỉ miêu tả đến loạn An Lộc Sơn mà thôi, khoảng cuối thế kỷ thứ sáu đến giữa thế kỷ thứ tám, sau công nguyên. Tác phẩm gồm ba bộ phận lớn: việc tụ nghĩa và tan rã của các anh hùng trên đồi Ngũ Cương, cuộc tình giữa Tùy Dượng Đế và Chu Quý Nhi; duyên nợ giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Qua ba tuyến lớn đó, tác giả phơi bày sự thối nát của giai cấp phong kiến thống trị, ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng nghĩa khí của các anh hùng và đời sống của họ còn gắn chặt với quần chúng lành mạnh.

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/giai-tri/

3 thoughts on “Tùy Đường Diễn Nghĩa #1 – Tiểu Thuyết của Chữ Nhân Hoạch | Trò Chuyện Đêm Khuya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *