10 thoughts on “Tuyển Tập Truyện Ngắn Nam Cao – 2 – Mua nhà, Đời thừa, Nghèo, Đui mù

  1. Chị đọc rất hay . Tôi nghe truyện mà nhớ đến Jen Ero không hiểu sao tôi thấy nhà văn Nam Cao và tác giả truyện Jen Ero có cách viết văn rất giống nhau ở hai tác phẩm này . Cám ơn chị rất nhiều !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *