2 thoughts on “Vạch trần cách moi tiền của thợ sữa điều hòa cận thận kẻo mất tiền oan rước thêm cục tức vào người

  1. Nói có vẻ rất hay nhưng thật ra chả hay chút nào :)))). Có ai ăn tiền ống đồng đến 1 2tr đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *