15 thoughts on “về nhà đi coi sửa tủ lạnh không đông đá

  1. Đụ má mày xạo loz quá , thay the mơ thời gian lúc vặn tha miw thời guan lúc xã đá yhay miw thời gian ms dc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *