33 thoughts on “Về Quê Xúc Lia Thia Ruộng Miền Tây… Trở Về Ký Ức Tuổi Thơ

  1. Anh đúng là may mắn em làm theo anh mà không dính con nào luôn mẹ em nói chờ đó không có con nào Anh đúng là giỏi

  2. Ở chỗ em người ta đi xúc cá lia thia đồng ở chỗ khác rồi thả về ruộng để nó Sinh sản đó anh

  3. Bắt cá nhưng xin mấy người đừng bắt cá đang giữ tổ bắt như vậy thì hư lun ổ cá sau này sau còn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *