2 thoughts on “VHVNtv ở HL: Bên trong Vincom Plaza HL có gì hay?

  1. Ý mình nói là Bạn quay cảnh đẹp thế rồi mấy cụ cccd bên mẽo sẽ bảo bạn ghép hình của nước thiên đường và nói là VN không phải mình nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *