22 thoughts on “Vì Vợ Là Vợ Của Anh – Truyện Audio hay – P2

  1. Trời ơi tức chi hà quá cổ hưu quá, phải chi hai vơ chồng trãi lòng ra thì đâu có nhiều chuyên vây 😍😍😍

  2. nghe ma phut mau cai con me chong ko biet no cho con cho cháu. Sao ma kon the chịu noi nhu minh dang o trong cau chuyên the nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *