16 thoughts on “Việt Nam Đoạt Huy Chương Bạc Tại Giải Đua Xe Tăng Thế GiớI

  1. Dung dua voi con vua hung nhe danh nhau hay chiến chanh vn Choi ko ngan thang nao đau tuy do che do thai nang cap nhung bao nh ke dinh phai bo chay do vn mai la so 1 vê moi thoi chiến nhe nho rang minh la nguoi vn thang nao danh la chiến hét tha chết ko chịu mat nuoc ok vn ok

  2. GIẶC VÀO NHÀ CƯỚP CHUI TRỐN NHƯ CHUỘT KHÔNG BIẾT LẤY " QUẦN "' ĐỘI LÊN ĐẦU ĐỂ BỚT NHỤC NHÃ VỚI CÁC EM HỌC SINH Ở ĐÓ MÀ DIỄN HÀI .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *