22 thoughts on “Việt Nam vs Altay Kazakhstan | Bóng chuyền nữ VTV Cup 2019

  1. Mời mấy đội Altay, Phúc kiến, Đại học Đài bắc toàn mang vđv trẻ nên yếu quá. Đội trẻ Úc chắc toàn vđv u18, đấu như thế mang tiếng tuyển Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *