Posted on

[Vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ – Phượng Vu Cửu Thiên – Hồn Về Tây Lôi – Kỳ 2Dựa theo truyện do bạn Đài Lạc edit
Sub: Bánh Bao Súp
STAFF
Nguyên tác: Phong Lộng

Chuẩn Bị: Tư Hủ 【 Thanh Tỉnh Kỉ Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Đạo Diễn: Tư Hủ 【 Thanh Tỉnh Kỉ Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Biên Kịch: Phong Dao

Biên Kịch cố vấn: Nam Cung 【 Vị Danh Thanh Xã 】

Giám đốc: U Liễm 【 Đoan Khê Lâu Nguyên Sang Âm Nhạc Xã Đoàn 】, 2 ngốc Thụ 【 Thanh Tỉnh Kỉ Trung Văn Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Hậu kỳ: Lãnh Nguyệt Chi Tuyết 【 Kinh Điển Kịch Tổ 】

Trang trí: Hề Mặc 【 Hạ Ương Công Tác Thất 】

Tuyên truyền: Tư Hủ 【 Thanh Tỉnh Kỉ Nghiễm Bá Kịch Xã 】

CAST
Phượng Minh: Tiểu Thị Tử

Dung Điềm: Phong Thanh Chi Quyết

Thu Lam: Tiểu Bảo 【KA. U】

Giới thiệu chương trình: Y Ngưng 【 Duệ Mĩ Thanh Xã 】

Đồng Kiếm Mẫn: Đồng Âm

Đại thần 1: Phương Tiểu Minh 【 Dực Chi Thanh 】

Đại thần 2: Tử Đoạn Thương 【 Tử Gia Đại Viện 】

Sở tướng quân: Asaikana【 Phong Linh Thanh Ưu Tổ 】

Người hầu: Hạo Hiên 【 Thiển Ngâm Phù Sinh 】

ED
《 Vĩnh Yên 》

Soạn: Cẩm Ngôn 【 Đoan Khê Lâu Nguyên Sang Âm Nhạc Xã Đoàn 】

Biên Khúc: Cẩm Ngôn 【 Đoan Khê Lâu Nguyên Sang Âm Nhạc Xã Đoàn 】

Chuẩn Bị: Tư Hủ 【 Kinh Điển Kịch Tổ 】

Làm thơ: Thiên Giang Túy Nguyệt 【 Bách Vô Nhị Dụng 】

Ca sĩ: Kì Nhiên Liya

Hậu kỳ: Kì Ngôn 【 Tuân Môn Cửu Lộng 】

Trang trí: Hề Mặc 【 Hạ Ương Công Tác Thất 】

Tuyên truyền: Khanh Nhược 【 Lăng Tiêu Kịch Đoàn 】

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/giai-tri/

19 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ – Phượng Vu Cửu Thiên – Hồn Về Tây Lôi – Kỳ 2

  1. ổng xạo ớn. ..nghiên cứu binh pháp. ..hahaha
    …..cơ mà cũng nhẹ dạ dễ dụ gê dắt đi cưỡi ngựa là j cũng chịu hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *