50 thoughts on “Vườn sao băng tập 25 ( tập cuối ) p5

  1. đung la huyen thoai
    da 8nam roi nhung môi khi xem lai t van ko bt chan la j
    chi bt cang xem lai cang ghem nghien thôi

  2. tại sao k để nguyên tên của hàn quốc có fai hay hơn k. tự dưng thay đổi đã vậy nghe thuyết minh ngứa tai dã man

  3. Cam ơn đao diễn lam nên bộ phim nay đầy kịch tính . Vai câm chân yên tuyệt vơi . Ngay sưa ko có thơi gian xem bây giơ xem mây lân rôi mà vân ko bit chan .phim vui nhộn kich tinh đôi khi hài hước vui nhộn của đôi cao chân bảo và cẩm chân yên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *