11 thoughts on “Vương Nhất Bác (Wang Yibo) trượt ván × One More Try – UNIQ

  1. A Bác đủ thứ trò để tiêu khiển nhỉ..nếu áp lực quá thì có thể giải trí bằng đua moto hoặc trượt ván hoặc nhảy…Còn A Chiến nếu áp lực thì có thể tìm A Bác để em ấy dạy cho cách tiêu khiển..hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *