11 thoughts on “VXT COLLEGE – TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

  1. Bạn Nhung Tran ơi cho mình hỏi 1 chút đc ko. Mình đang cần bạn giúp đỡ mình về thông tin trg cao đẳng ngoại ngữ công nghệ việt nam. Mình đang muốn vào học ở đấy mà hoang mang quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *