24 thoughts on “Xanh bông 3kg1 chân vuông nù cựa! Đã bán

  1. Mình có con gà vay rồng.. Đang thay long..mình đang muốn bán..giá BaTriệu..3,4kg…có ai mua ko ..ta..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *